20 ایده برای استفاده از لامپ های قدیمی

متفرقه 322 بازدید
20 ایده برای استفاده از لامپ های قدیمی

لامپ های شیشه ایه قدیمی تا چند سال گذشته به تعداد زیادی در خونه ها استفاده می شد.اما با اومدن لامپ های کم مصرف میزان استفاده از لامپ های قدیمی کاهش پیدا کرد.

اما برای ما این فرصت ایجاد شده که با استفاده از لامپ های قدیمی کاردستی های خلاقانه و جالب بسازیم

ما داخل این پست 20 نمونه از کاردستی های جالبی که شما میتونید با لامپ های شیشه ای بسازید رو باهاتون به اشتراک میذاریم

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 1

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 2

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 3

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 4

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 5

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 6

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 7

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 8

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 9

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 10

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 11

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 12

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 13

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 14

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 15

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 16

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 17

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 18

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 19

ایده ی استفاده از لامپ های قدیمی شماره ی 20