24 ایده طراحی ناخن برای تابستون

متفرقه 374 بازدید
24 ایده طراحی ناخن برای تابستون

با نزدیک شدن به فصل تابستون به نظرمون بیراه نیومد که چند نمونه از طراحی های ناخن برای این فصل رو با شما به اشتراک بذاریم.

شما میتونید از این عکس ها ایده بگیرید و ناخن هاتون رو متناسب با فصل تابستون طراحی کنید و از دیدنشون لذت ببرید.

ایده ی طراحی ناخن شماره 1

ایده ی طراحی ناخن شماره 2

ایده ی طراحی ناخن شماره 3

ایده ی طراحی ناخن شماره 4

ایده ی طراحی ناخن شماره 5

ایده ی طراحی ناخن شماره 6

ایده ی طراحی ناخن شماره 7

ایده ی طراحی ناخن شماره 8

ایده ی طراحی ناخن شماره 9

ایده ی طراحی ناخن شماره 10

ایده ی طراحی ناخن شماره 11

ایده ی طراحی ناخن شماره 12

ایده ی طراحی ناخن شماره 13

ایده ی طراحی ناخن شماره 14

ایده ی طراحی ناخن شماره 15

ایده ی طراحی ناخن شماره 16

ایده ی طراحی ناخن شماره 17

ایده ی طراحی ناخن شماره 18

ایده ی طراحی ناخن شماره 19

ایده ی طراحی ناخن شماره 20

ایده ی طراحی ناخن شماره 21

ایده ی طراحی ناخن شماره 22

ایده ی طراحی ناخن شماره 23

ایده ی طراحی ناخن شماره 25