قوانین کاربری

به عنوان کاربر عادی باید تعهدات زیر را به یاد داشته باشید.


برای خرید کالاها از فروشگاه های اینستاگرام کاربران می توانند از ایمیل، اینستاگرام استفاده کنند.
خرید کالا از طریق تمامی کارت های بانکی عضو شبکه شتاب انجام می شود.
خریدار موظف است هنگام سفارش کالا تمامی فیلدهای اطلاعاتی شامل نام و نام خانوادگی، آدرس و..را صحیح وارد نماید.
اگر خریدار فیلد آدرس را اشتباه وارد کرده باشد کالا برای فروشنده برگشت خواهد خورد و هزینه ارسال مجدد کالا به عهده خریدار خواهد بود.
چنانچه کالایی درون جعبه و یا بسته بندی خاصی می باشد، خریدار ملزم به باز کردن بسته هنگام تحویل گرفتن آن و بررسی آن می باشد.
خریدار موظف است پس از دریافت کالا در بخش سفارشات کالا دریافت شده را تایید نماید.
خریدار پس از دریافت کالا به مدت ۲۴ ساعت وقت دارد که هرگونه اعتراض به کالا را در پنل کاربری خویش به ثبت رساند.
خریدار و فروشنده می توانند بر سر مرجوع شدن کالا و همچنین چگونگی انجام این امر، با یکدیگر مذاکره کرده و به توافق برسند. در صورت به توافق نرسیدن طرفین تصمیم نهایی توسط سایت مطابق شواهد و مذاکره طرفین صورت خواهد گرفت.
چنانچه خریدار بر این عقیده باشد که کالای تحویل گرفته شده با کالای سفارش داده شده مطابقت ندارد، بلافاصله باید به بخش سفارشات دریافت شده رفته و با درج توضیحات درخواست برگشت زدن کالای مورد نظر را بدهد.
خریدار موظف است دلیل برگشت کالا را بیان کند.
اگر دلیل خریدار مبنی بر برگشت کالا منطقی باشد پس از برگشت کالا پول کالا به حساب خریدار بازخواهد گشت.
چنانچه محصولی برگشت پذیر باشد و خریدار خواستار برگشت دادن کالا باشد هزینه پستی برگشت کالا به عهده خریدار خواهد بود.
حل اختلاف و داوری بین خریداران و فروشندگاه به عهده گوگسل می باشد.
چنانچه فروشگاهی کالا سفارش داده شده از جانب مشتری را به هر دلیلی تایید نکرد هزینه کالا به حساب خریدار بازخواهد گشت.
در صورتی که محصولی برگشت خورد و نیاز به بازگشت وجه سفارش به خریدار باشد، خریدار موظف است شماره شبا حساب در یکی از بانکهای رایج و معتبر کشور را جهت واریز وجه به حساب خریدار در اختیار گوگسل قرار دهد.

تحویل کالا


تحویل کالا به خریدار، با ارائه سند تحویل کالا که شامل موارد زیر باشد اثبات می‌گردد:


تعداد و مشخصات کالا
تاریخ تحویل کالا
نشانی گیرنده کالا
نام و امضای گیرنده کالا مبنی بر دریافت کالا

لغو خرید

اگر خریدار از خرید کالا صرف نظر نموده و خواهان استرداد مبلغ مبادله، پیش از اقدام فروشنده برای ارسال کالا باشد خریدار می تواند درخواست کنسلی بدهد و در صورت موافقت فروشنده مبلغ به حساب خریدار بازگردانده خواهد شد.